بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه می گرامی باد!

خالقان حقیقی جهان امروز، از حاصل رنج و کارشان؛ بی بهره اند!؟ این واقعیت تلخ جهانی است که بر نابرابری و بی عدالتی بنیاد شده است. این قاعده ی ناعادلانه و شیوه غیر انسانی سرمایه داری؛ تابدانجا پیش رفته و می رود که به جای بهره گیری از نیروی واقعی کار؛ یعنی “ارتش صدها میلیونی بیکاران جهان”، کودکان را به کار و بردگی می گمارد.

و دنیای امروز با همه ی توانمندی، پیشرفت و دستآوردهای شگرف عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پدیداری غول های عظیم تولیدی و تجاری که حاصل تلاش مستقیم کارگران است؛ قادر به مقابله با پدیده ی کار کودکان نگردیده و این پدیده تنها یکی از محصولات و عواید شرم آور و نفرت انگیز حرص و طمع سرمایه در کسب سود و ارزش اضافه ی بیشتر است. فقر، گرسنگی، بیماری، جنگ، آوارگی و مهاجرت، آسیب و محرومیت و ده ها و صدها و هزاران بلا، حاصل کارکرد نظم موجود است که کودکان از نخستین قربانیان آنند.

عرصه های گوناگون و غم انگیز بی حقوقی و بردگی کودکان، از خانه ها آغاز و به کارگاه ها و کارخانه ها و خیابان ها، معادن و مزارع و بنادر، مرزها و جنگ ها و مخاصمات قومی، نژادی و ملی، بردگی جنسی و تصویری (پورنو گرافی) و تبلیغاتی کشیده شده است.

این قاعده و خصلت سرمایه است که، بردگان دیروز را به کارگران امروز و بردگان امروز را به کارگران فردا بدل می سازد!؟

کارگران، زحمتکشان و همه ی انسان های آزاده؛ از دیروز تاکنون به سکوت ننشسته و بر علیه این رسم خونریز و نابرابر قد علم کرده و به مقابله و فریاد برخواسته اند و بر پرچم مطالبات شان رنگین و درخشان حک کرده اند،” کار و تمامی اشکال بهره کشی و بردگی کودکان ممنوع”.

پایان دادن به نابرابری و بی عدالتی چیره بر هستی بشر و در هم کوبیدن رسم ننگینی که کودکان مان را به کار و بردگی کشیده، تنها به نیروی همت و اراده ی خالقان حقیقی آن ممکن است. برپائی جهانی عاری از استثمار و بهره کشی از کودکان و تمامی انسان ها نیز بدست کارگران؛ که همانا آفرینندگان جهان امروزند میسر است. دنیایی که بر پرچم آن “حقوق کودکان مقدم بر هر مصلحتی است” نقش می بندد.

فعالان جنبش لغو کار کودکان؛ ضمن گرامی داشت این روز و تبریک آن به کارگران و همه ی فعالان عرصه رفاه و سعادت انسانی، حقوق پایه و انسانی کودکان و بویژه کودکان کار را بعنوان حداقل مطالبات پیش روی جامعه و تمامی جنبش ها و نیروهای فعال آن قرار داده و خواهان تلاش و همکاری پی گیر و مستمر در احقاق این مطالبه ی بنیادین جوامع متمدن بشری می باشند.

1 می 2010 (11 اردیبهشت 1389)

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *