جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی

 

واحد آموزش

فعالیت های واحد آموزش

آموزش: استراتژی این واحد اجباری و رایگان‌سازی واقعی و عملی آموزش در مدارس به ویژه برای کودکان کار و خیابان است.

فعالیت‌های واحد:

  1. ایجاد کلاس‌های سواد آموزی برای کودکان کارِ محروم از تحصیل
  2. برگزاری کلاس‌های مهارت زندگی بر اساس تضادهای واقعی زندگی به کودکان کار و خیابان
  3. فشار به وزارت آموزش و پرورش جهت رایگان و اجباری سازی تحصیل کودکان به واسطه‌ی بسیج نیروی اجتماعی
  4. نقد ساختار آموزش و پرورش در کشور به مثابه یکی از عوامل اصلی بازتولید کار کودک و نیز نقد محتوای کتب آموزشی
  5. ارائه لوازم و نوشت‌افزار به کلیه دانش‌آموزان واحد
  6. آموزش نیروهای اجتماعی به منظور شناخت شرایط کودکان کار و خیابان
  7. آموزش خانواده‌های کودکان کار به منظور بهبود بستر زیستی کودکان کار و خیابان
  8. ارتباط با مراکز فنی و حرفه‌ای و آموزش مهارت به کودکان کار و خیابان

داوطلبینی که تمایل به فعالیت در این واحد را دارند می‌توانند به صورت فعالین روز به برگزاری کلاس‌های درسی و یا کلاس‌های فوق‌العاده و یا مهارت اقدام کنند.

همچنین اعضا و داوطلبین می‌توانند با فعال نمودن روابط شخصی و جمعی خود به جذب مشارکت و منابع برای پیشبرد اهداف این واحد کمک کنند.