بهداشت: استراتژی این واحد رایگان‌سازی واقعی و عملی هزینه‌های بهداشت و درمان برای کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان است.

فعالیت‌های این واحد:

1- ارائه راهکارهای مناسب و متناسب برای رایگان‌سازی بهداشت و درمان برای کودکان کار و خیابان

2- مطالعه در مورد وضعیت سلامت و بهداشت کودکان و خانواده‌های آنان و ارائه آن به جامعه و نهادهای اجتماعی

3- حساس‌سازی نگاه جامعه به وضعیت سلامت کودکان کار و خیابان به منظور مقابله با آن

4- برقراری رابطه با وزارت بهداشت جهت پیگیری اهداف اصلی جمعیت

5- برقراری ارتباط با مراکز بهداشتی و درمانی مانند بیمارستان‌ها، کلینک‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و … به منظور دریافت خدمات

6- ارائه‌ی خدمات درمانی و بهداشتی به مددجویان مرکز

7- آموزش بهداشت فردی و اجتماعی به کودکان

نیروهای اجتماعی و داوطلب می‌توانند در حوزه فعالیت عملی در واحد بهداشت عمل نموده و به انجام امور روزمره بپردازند. این بخش لزوما نیازی به تخصص ندارد.

داوطلبانی که در رشته‌های مرتبط تحصیل می‌کنند و یا فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز می‌توانند روزهایی از هفته به عنوان داوطلب در مرکز حضور داشته باشند.

ضمنا فعال‌سازی روابط فردی برای تامین نیازهای واحد بهداشت نیز می‌تواند توسط داوطلبین صورت بگیرد.