بایگانی دسته‌ی: نشریه

کودک کار مصائب و نگاههای دست دومی

جالب ترین و عجیب ترین اتفاق در روانشناسی، اندک بودن آزمونهای سنجش برای” کودک کار” در آکادمی های جهان است. درهر زمینه ای که به فکر تان هم نرسد، در جهان آزمون و انواع تست ها را داریم که به روز شده و در تمام نقاط جهان از آن استفاده میشود. ولی برای سنجش، کشف […]

ناقص سازی جنسی زنان شکنجه است

ناقص سازی جنسی زنان شکنجه است

در هر ده ثانیه در نقطه اي از دنیا دختري را ختنه می کنند. از هر چهار دختری که ختنه میشوند، یکی از آنان می میرد بطور مثال دختر 13ساله ای تابستان گذشته در مصر هنگام انجام این عمل جان خود را از دست داد. بر اساس کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت؛ ناقص سازي جنسی […]

کودك سرباز

کودک سرباز

گروه هاي نظامی از قصد کودکان را مجبور به وحشیگري می کنند تا تبدیل به سربازان ظالمتري شوند. استفاده نظامی از کودکان نمودی از کار کودک است. شرکت اپل کودکان را در معادن آفریقا به کار می کشد و داعش کودکان را با شست و شوی مغزی تبدیل به ماشین آدم کشی می کند.

دختربچه ی سرباز

دختر بچه ی سرباز

ارتش شورشی جوزف کنی بیش از 30،000 کودك را ربود، تا سوخت دو دهه مبارزه با دولت را تامین کند. گریس و دیگر کودکان مجبور بودند با کیسه هاي سنگین غلات به روي دوششان ر‌ژه بروند.

نامه اي به شهردار

نامه ای به شهردار

جناب آقای قالیباف … باور کنید شرم آور است که نیرو هاي دولتی از بین افراد معلوم الحال جامعه استخدام و تحت عنوان طرح انضباط اجتماعی، بلاي جان دست فروشان شوند در پیاده رو ها عربده کشند و با لگد، بساط دوره گردان را به هم ریزند طرحی که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی و […]

اگر آمار، مستند تاریخی باشد، داستان زندگی آدمهاست

نکته مهم در موضوع کودکان تعداد کودکان کار است که تکذیب و تآیید آن همیشه مطرح وحاکی از نداشتن برنامه دولت براي لغو کار کودك است چرا که اولین پله براي پرداختن به آن داشتن آمار مشخص می باشد که نیست …

آلودگی هوا و کودکان کار

آلودگی هوا و کودکان کار

یکی از مهمترین مسایلی که موجب برهم زدن رشد طبیعی هر کودکی می شود آلودگی هوا است کودکان کار بواسطه مدت زمان بیشتری که در هواي آزاد قرار دارند، بیشتر در معرض خطر هستند …