بایگانی دسته‌ی: نشریه

بازبینی، تکوین یک ادرار بی اختیار

بازبینی، تکوین یک ادرار بی اختیار

حس عجیبی است، با وجود 9 سالگی، در عالم خواب و بیداری از بودن در حال و هوای یک سالگی و جیش کردن شبانه، آرامش داشتم این بازگشت به گذشته، برای من، تداعی عشق مادری، محبت های فامیل و همسایه ها، شیر شیرین بدون تلخی مادر، عاطفه و نگاه گرم پدر و همه چیزهایی که […]

نشریه داخلی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان آذر ۹۴

در این شماره می خوانیم: به بهانه ی روز جهانی مهاجرت: بیانیه ی روز جهانی مهاجران اکبر یزدی: ما میان انسان هایی که از جنگ می گریزند، یا آن ها که مجبورند از شکنجه و خشونت بگریزند، یا آن ها که به دلیل تنگناهای اقتصادی میهن خود را ترک می کنند تفاوتی قایل نمی شویم. […]