واحد هنر

استراتژی این واجد تبلیغ و ترویج اهداف جمعیت با استفاده از خلاقیتهای هنری است.

  • برگزاری نمایشگاه های عکس، نقاشی و … .
  • طراحی پوستر در همایشها و مناسبتهای گوناگون مرتبط.
  • طراحی محصولات قابل فروش همراه با ترویج نگاه کودک محور و ضد کار کودک.

افرادی که دارای توانایی های هنری اعم از نقاشی، فیلم سازی، موسیقی، تصویر گری، طراحی و غیره هستند می توانند در این واحد با ما همکاری نمایند.

هر نوع ایده ی خلاقانه که بر اساس اهداف جمعیت باشد می تواند با شکلهای هنری در این واحد ارائه شود.

همکاری با واحد هنر

فرم همکاری