واحد مددکاری

فعالیت های واحد

از آنجایی که حمایت از کودکان کار بدون حمایت از خانواده‌های آنان ممکن نیست، استراتژی این واحد پیگیری و تلاش در جهت ایجاد، گسترش و تقویت بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های کارگری است.

فعالیت‌های این واحد:

1- ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به مددجویان و خانواده‌های آنان

2- برقراری ارتباط با کلنیک‌ها و مراکز مشاوره‌ای به منظور دریافت خدمات و تبادل دانش

3- ارتباط با محیط‌های زیستی کودکان از جمله خانه، محل کار، محله و … به منظرو مداخلات مورد نیاز

4- پیگیری مسائل حقوقی و پرونده‌های مددجویان در موارد مورد نیاز

5- برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مددکاران، مددجویان و سایر گروه‌های درگیر

6- ارائه آمارهای مستند از آسیب‌های روانی ناشی از وضعیت زیستی کودکان کار و خیابان

7- شکل‌دهی نیروهای اجتماعی برای فشار به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور پیگیری هدف اصلی این واحد

8- همکاری با دانشگاه‌ها و دانشجویان جهت انجام امور تحقیقی – علمی

داوطلبین متمایل به همکاری با این واحد می‌توانند با حضور در مرکز به ارتباط با مددجویان پرداخته و درکلاس‌های آموزشی این واحد شرکت کنند.

دوستانی که رشته‌های تحصیلی آنان مرتبط با موضوع فعالیت‌های این مرکز می‌باشد نیز می‌توانند کمک‌های تخصصی خود را به این مرکز ارائه نمایند.

فعال‌سازی روابط فردی و جمعی به منظور پیشبرد اهداف و فعالیت‌های این واحد نیز از جمله اموری است که می‌تواند از طرف داوطلبین انجام پذیرد.

همکاری با واحد مددکاری

فرم همکاری