بایگانی برچسب: واقعیت خیابانی

شماره‌ی پنج – ویژگی‌های کودکان کار – قسمت اول

در این برنامه، از ویژگی‌های کودکان کار سخن خواهیم گفت، با این هشدار که دست‌کم شنیدن 5 دقیقه‌ی ابتدای این برنامه به هیچکس توصیه نمی‌شود! در ابتدای این شماره سعی می‌کنیم صدای واقعیت را خفه کنیم؛ بوق می‌زنیم، خش خش می‌کنیم، بعضی صداها را پایین می‌آوریم و دست آخر دست به دامان پاوارتی می‌شویم! اما […]