بایگانی برچسب: ضد اجتماع

شماره‌ی هفت – ویژگی‌های کودکان کار – قسمت سوم

در آخرین قسمت از ویژگی‌های کودکان کار، با اعترافات شاعرانه‌ی جبار، کودک کاری که حالا معلم شده است، همراه می‌شویم و روز “سیزده بدر” فاز دزدی می‌گیریم. اما خانواده‌هایی که در پارک ولایت “جوجه باد می‌زنند” حسرتی 50 ساله را به دلمان می‌گذارند. می‌فهمیم که ما “جزیی” بیماریم که در “کلی” بیمار قرار داریم و […]