بایگانی برچسب: تعدیل ساختاری

ویژه برنامه‌ی هفته‌ی بهزیستی و تامین اجتماعی

در این شماره ما دارایی فرح پهلوی را مصادره می‌کنیم و هنگام فرار از دست شهرداری دستمان می‌شکند. تلاش می‌کنیم بفهمیم سه هزار میلیارد چند صفر دارد و آیا دندان مصنوعی، سمعک و عصا قبل از مردن به دستمان می‌رسد؟ و در نهایت هم کشف می‌کنیم که تعدیل ساختاری پوست تامین اجتماعی را خواهد کند؛ […]