بایگانی برچسب: انتحار کودکی

ویژه‌برنامه‌ی استفاده از کودکان در حملات انتحاری

در این شماره تکه تکه می‌شویم اما پیش از آن مردد می‌مانیم که انتحار به عنوان تنها راه مبارزه مجاز است یا نه؟ در می‌یابیم نزار قبانی تروریست است و آمریکا کشوری‌ست که دیوار ندارد. در این گیر و دار با علی آقا و محبوبه کودکان 6 و 10 ساله‌‍ای همراه می‌شویم که اعتماد به […]