روز چهارشنبه مورخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ بیانیه فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در خصوص هشدار درباره سوء استفاده از کودکان کار در آستانه عید نوروز در برخی از خبرگزاریها منتشر گردید که به دلیل ذکر نام “جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان” به منظور تنویر افکار عمومی ، شفافسازی فعالیتهای این مرکز و همچنین اشتباهات فاحش منتشر شده و اتهامات غیر واقعی ، خود را ملزم به پاسخگویی به آن میدانیم.

ضمن تقدیر از حساسیت و احساس وظیفه این کمیسیون نسبت به کودکان کار، موارد ذیل را به استحضار عموم مردم، سازمانهای نظارتی و اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر میرسانیم:

مردم شریف، جناب آقای قاضی زاده و اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر مجلس ،

- حسابهای مالی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان کاملاً شفاف بوده و اخیرا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است و تمام افرادی که اندک آشنایی با این مرکز دارند میدانند آب انباری که در اختیار این مرکز قرار دارد اجاره ای بوده و اخیرا نیز که خرید این ساختمان در قالب پروژه "جاپا "مورد توجه قرار گرفت با تذکر سازمانهای نظارتی متوقف گردید. 

- جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان از سال   ۱۳۸۲ و با مجوز رسمی وزارت کشور به شماره ۸۱/۱۳۲۳۲۳ مورخ ۸۲/۱۰/۲۴ فعالیت خود را آغاز نموده و بر اساس اساسنامه خود، هر دو سال افراد جدیدی را برای تمدید مجوز خود به نهادهای مذکور معرفی نموده است. در طی این سالها (قریب به ۱۵ سال) طیفی از برخوردهای سلیقه ای و قانونی را به خود دیده و به همین دلیل بارها در جلسات متعدد در خصوص موانع ثبت و موانع فعالیت سازمانهای مردم نهاد در مراجع قانونی و دولتی (مجلس، وزارت کار، شهرداری، شورای شهر، بهزیستی) با مسئولین ذیربط تشکیل جلسه داده و یا در جلسات تشکیل شده از سوی آنان شرکت فعال نموده است. 

مردم شریف، جناب آقای قاضی زاده و اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر مجلس ،

- جمعیت دفاع از کودکان کار و  خیابان به عنوان سازمانی مردم نهاد، محل حضور افراد و فعالین اجتماعیست که فارق از ملیت، مذهب، نژاد و قومیت خود یا کودکان تحت پوشش این مرکز به حمایت اجتماعی و توانمندسازی آنان مشغول بوده اند و هرگز هیچ فردی اجازه انتقال ایدئولوژی یا اندیشه خود به کودکان را نداشته است. منافع عالیه کودکان بر اساس پیمان نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز آن را پذیرفته است همواره در دستور کار جمعیت دفاع بوده و است. 

کودکان این مرکز در روز تنها دو ساعت در کلاسهای درس حضور دارند و فرصتی جز آموزش مهارتهای اساسی (خواندن، نوشتن و ریاضیات) ندارند. البته در صورتی که فردی از آنها بخواهد یا بتوانند در مدارس رسمی حضور یابند مطابق کتب رسمی آموزش و پرورش به آنها آموزش داده میشود. قرار گرفتن کودکان در چرخه رسمی آموزش و پرورش، اولین هدف آموزشی ماست. 

- جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با حساسیت نسبت به تنبیه یا هر نوع آزار کودکان در طی این سالها اقدام نموده و همواره در مواضع و فعالیتهای خود این مساله را سرلوحه تلاشهای خود قرار داده است؛ به طوری که حتی از انتشار عکسهای کودکان که منجر به آسیب روانی به آنان میشود خودداری نموده است. 

- جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و تمام فعالین اجتماعی به خوبی میدانند موضوع کودکان کار موضوعی در خود، اخته و بدون پیوند با سایر مسائل اجتماعی نیست. چگونه ممکن است از بیکاری و دستمزد پایینتر از خط فقر مطلق، رفاه کودکان و خانوادههای آنان نتیجه گردد. این پیوند میان مسائل اجتماعی که در مواضع این مرکز همواره بر آن تأکید شده است، موضوعی خلق الساعه حاصل کشف و شهود و یا جعل واقعیت نیست؛ بلکه این عین واقعیت است. 

- جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان هیچگونه وابستگی سیاسی و جناحی به هیچ حزب، گروه یا جریان سیاسی نداشته و به طور  مستقل به فعالیتهای اصولی اجتماعی و موضوع فعالیت خود پایبند است. هرگونه ادعایی در این خصوص که از سوی هر شخص،نهاد،جریان سیاسی یا گروهی اعلام گردد کذب محض بوده و از سوی این مرکز مردود اعلام می گردد.

مردم شریف، جناب آقای قاضی زاده و اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر مجلس ،

- محل فعالیت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در جنوب غربی شهر تهران و در آب انباری قدیمی ست که به دلیل محدودیتهای مالی مورد بهره برداری قرار گرفته است. حتی مدارس رسمی این منطقه نیز در بسیاری موارد از استانداردهای اماکن آموزشی برخوردار نیستند و جزء بافتهای فرسوده محسوب میگردند. امیدواریم که این مسئله با همین حساسیت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد. کودکان حاشیه سزاوار شرایط بهتری برای ادامه تحصیل و زندگی  هستند. 

در انتها جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان از اعضای محترم کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل میآورد ضمن بازدید از محل این مرکز، ما را در پشبرد اهداف انساندوستانهمان یاری رسانند. تدوین قوانین مناسب و جامع برای حمایت از کودکان و نوجوانان از مطالبات اساسی کلیه فعالین اجتماعی ست. جمعیت دفاع آماده است تمام امکانات کارشناسی خود را به این منظور در اختیار آن نهاد محترم قرار دهد. 

به امید جهانی شایسته برای کودکان؛ چرا که جهانی شایسته کودکان، شایسته همگان خواهد بود.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

اسفند ۹۵

رونوشتها

کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی

خبرگذاری فارس 

خبرگذاری تسنیم

سایر خبرگذاریها و رسانه ها 

متن بیانیه فراکسیون حقوق بشر مجلس